ظروف نگهداری مواد و کالا

ظروف نگهداری کالا شامل انواع پالت تخت و پالت شبکه و پالت پروفیلی و باکس پالت می باشد. برخی از ظروف قابلیت حمل و نقل تا مقصد را نیز دارند، به دلیل سیار بودن امکان تخلیه و بارگیری از روی کامیون و بالعکس را خواهند داشت.

همچنین امکان استفاده در همه قسمت های یک سازمان را داشته و فضای ارتفاع انبار را به دلیل چیدمان روی هم بهیه می کند.

این ظروف شامل باکس پالت، پالت تخت یک رو و دو رو، پالت تخت دو طرفه و چهار طرفه با تحمل مختلف می باشد.

از دیگر پالت ها می توان به پالت درایوین، پالت پروفیلی ساده و پالت پروفیلی ورقدار و همچنین پالت شبکه لوله ای اشاره کرد.

باکس پالت ها دارای انواع مختلفی هستند از جمله باکس پالت دیواره ورق دار، باکس پالت دیواره توری و دیواره نرده ای، باکس پالت های درب دار و باکس پالت های نیم درب، باکس پالت های طرح خاص با پایه های نعلبکی و تخم مرغی اشاره کرد.