قفسه بندی بار دستی

سیستم قفسه بندی کفپوشدار

سیستم قفسه بندی کفپوشدار یکی از شاخص ترین و مهمترین ارکان سیستم قفسه بندی در انبارها می باشد که جهت نگهداری مواد، محصول و کالاهای سنگین و یا حجیم و همچنین نیمه سنگین در فضای هر انباری، حائز اهمیت است و مشکلات چیدمان و نگهداری کالا در انبارها را حل می نماید و امکان گذاشت و برداشت و انبارش اصولی و حرفه ای در انبار را برای سازمان ها و بنگاههای تولیدی و بازرگانی مهیا و آسان می نماید.
قفسه بندی کفپوشدار براساس حجم و تحمل بار به 2 گروه مهم قفسه بندی انبار تقسیم می شود:
1- قفسه بندی سبک یا قفسه بندی نیمه سنگین که نام دیگر آن قفسه بندی لانگ اسپن می باشد.
2- قفسه بندی کفپوشدار سنگین که نام دیگر آن قفسه بندی بالکی راک می باشد.
اجزای قفسه بندی کفپوشدار سنگین (قفسه بندی بالکی راک) و قفسه بندی نیمه سنگین (قفسه بندی لانگ اسپن) به شرح زیر می باشد:
1- قاب قفسه بندی راک یا قاب قفسه بندی لانگ اسپن:
قاب این نوع قفسه بندی شامل 2 عدد ستون راک و تعدادی مهار بند راک بین دو ستون و کفی ستون راک و اتصالات و پیچ و مهره و واشر لوله تشکیل شده است که با ارتفاع های مختلف قابل اجراست.
2- بازوی قفسه بندی کفپوشدار سنگین و قفسه بندی نیمه سنگین که دو سر آن دارای کلیپ ناخن دار و سوراخ دار با امکان اتصال آهنی و یا پیچی به ستون را دارد که براساس تحمل و همچنین عرض دهانه ضخامت و مقطع آن محاسبه و ارائه می گردد.
3- کفپوش یا سینی روی کفه ها ی سیستم قفسه بندی کفپوشدار سنگین و یا قفسه بندی نیمه سنگین که جهت ذخیره و انبارش کالا روی آن تعبیه گردیده است که با عرض 38 و 28 سانتیمتر و عمقهای 60 الی 120 سانتیمتر قابل ارائه است و همچنین با پوشش رنگی و یا گالوانیزه قابل تولید بوده و با ضخامت های مختلف براساس تحمل وزن کالا بصورت گسترده یکنواخت تولید می گردد.
ارتفاع مفید سیستم قفسه بندی کفپوشدار سنگین و یا قفسه بندی کفپوشدار نیمه سنگین:
تنوع ارتفاع قفسه بندی کفپوشدار سنگین و نیمه سنگین براساس نوع استفاده و حداکثر ارتفاع سالن انبارها می تواند متغییر باشد و از 2 متر الی 3 متر به صورت یک طبقه و تا ارتفاع 12 متر ( مخصوص قفسه بندی کفپوشدار سنگین ) به صورت 5 طبقه و هر طبقه حدود 5/2 متر قابلیت اجرا دارد.
مقاطع ستونهای قفسه بندی کفپوشدار سنگین و قفسه بندی کفپوشدار نیمه سنگین در ارتفاع های بالاتر براساس تعداد کفه و وزن هر کفه محاسبه و با ستونهای مقطع 80 الی 120 میلیمتر و با ضخامت 8/1 الی 3 میلیمتر قابل تولید و ارائه می باشد.
تنوع رنگ بندی سیستم قفسه بندی کفپوشدار سنگین و یا قفسه بندی کفپوشدار نیمه سنگین:
تنوع رنگ بندی و پوشش دهی انواع اقلام سیستم قفسه بندی کفپوشدار سنگین و سیستم قفسه بندی کفپوشدار نیمه سنگین با رنگ های طوسی پودر کوره ای و نارنجی پودر کوره ای و بنفش کوره ای و آبی کوره ای و گال