فروشگاهی و اداری

قفسه فروشگاهی و اداری شامل 3 گروه زیر میباشد:

قفسه بایگانی متحرک

قفسه بندی فروشگاهی

پارتیشن بندی و دکوراسیون داخلی