پروژه شرکت ابزار طب پویا

شرکت ابزار طب پویا

انبارهای شرکت محترم ابزار طب پویا توسط کارشناسان شرکت انبار تجهیز آسیا مورد بررسی قرار گرفته و به درخواست مشتری سیستم قفسه بندی کفپوشدار نیمه سنگین یا قفسه بندی لانگ اسپن با ارتفاع 150 سانتیمتر در تیرماه 1400 اجرا و تحویل کامل گردید.

 

جزئیات پروژه
  • مشتری: گواهی حسن انجام کار شرکت ابزار طب پویا
  • تاریخ اجرا: ۱ ماه پیش
  • نوع قفسه:

    قفسه بندی کفپوشدار نیمه سنگین