نقد و بررسی تخصصی پالت مسطح

پالت مسطح جهت چیدمان کالا بر روی آن و انتقال و جابجایی آن به کار می رود.

انواع مختلف آن از شامل پالت تخت معمولی، پالت تخت دو رو، پالت تخت چهار طرفه و پالت تخت درایوین می باشند.

نمایش بیشتر بستن