پروژه فروشگاه زنجیره ای کوهسار

سیتم قفسه بندی راک نیمه سنگین برای این فروشگاه طراحی  نصب و اجرا گردید
در قفسه بندی راک کفپوشدار نیمه سنگین از ستون 60 با عمق 50 سانتیمتر استفاده  شده است که برای اقلام نیمه سنگین مانند انبار پخش کننده های مواد غذایی و سایر شرکتهایی که  اقلام نیمه سنگین دارند بسیار مناسب میباشد!

جزئیات پروژه
  • مشتری: فروشگاه زنجیره ای کوهسار
  • تاریخ بروزرسانی: ۴ سال پیش
  • نوع قفسه:

    قفسه بندی نیمه سنگین