پروژه کوپل آسانسور

در انبارهای  این شرکت محترم قفسه بندی راک کفپوشدار دو طبقه همراه با راهرو بندی اجرا گردیده

جزئیات پروژه
  • مشتری: کوپل آسانسور
  • تاریخ بروزرسانی: ۱ سال پیش
  • نوع قفسه:

    راک کفپوشدار 2طبقه